Ateliery a dílny Národního divadla

Noc literatury 2023 / Praha / Ateliery a dílny Národního divadla

Vinohradská 117, Praha 3

Bývalé četnické kasárny byly kolem roku 1914 přestavěny na sklady dekorací Královského zemského německého divadla. V roce 1935 je získalo Národní divadlo pro potřeby skladování dekorací. Po vybombardování dílen v Apolinářské ulici sem přemístilo malírnu a dílny na výrobu dekorací. Využití dílen úzce souvisí s osobností scénografa Josefa Svobody. Objekt byl upraven podle jeho vize, aby divadelní dekorace byly dodávány z jednoho místa, kam se soustředí všechny divadelní profese. Měly zde být předány návrhy od scénografa, vytvořeny makety dekorací, prototypy kostýmů i první zkoušky dekorací před premiérou.

©Kateřina Oujezdská

RADÚZ MÁCHA

čte Stopy na cestě od Valerije Markuse, překlad Rita Kindlerová a Eva Reutová/ Familium, 2022