Noc literatury v českém znakovém jazyce

Vítejte v sekci Noci literatury v českém znakovém jazyce!

I v letošním roce budou vybraná čtení v Praze tlumočena do českého znakového jazyka. Návštěvníci je budou moct navštívit samostatně nebo ve skupině s doprovodem. Sraz je v 18.00 před vstupem do pobočky VZP – roh Vinohradské třídy a Orlické ulice.

Pokud byste si rádi užili Noc literatury, ale nechcete jít sami, přihlaste se na e-mail kamkukatkoo@gmail.com a přidejte se ke skupině neslyšících.

Veřejnost se může těšit i na minikurzy českého znakového jazyk na těchto čtecích místech: Palác Flora, Galerie Toyen, Venuše ve Švehlovce, Městská knihovna v Praze – Korunní a Maceškův palác.

Těšíme se na Vás!

Kukátko
VZP logo
Pevnost - České centrum znakového jazyka
Česká unie neslyšících, z.ú.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.

MINIKURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

„V roce 2022 KukátkOO poprvé spolupracovalo s Českými centry na Noci literatury. Měli jsme hned na samotném začátku jasnou představu o tom, že prostřednictvím uměleckého tlumočení chceme přispět k osvětě o jazyce a kultuře Neslyšících v naší zemi a vlastně i v zahraničí, protože se jedná o mezinárodní projekt. To není možné bez spolupráce se samotnými neslyšícími. Z toho důvodu jsme ve smíšených minitýmech neslyšících a slyšících tlumočníků a překladatelů zpřístupnili čtení hned pěti zajímavých knih z nichž jedna velmi symbolicky řešila problematiku neslyšících lidí. Do překladatelského procesu jsme zapojili nejen zkušené překladatele, ale i mladé tlumočníky z oboru Čeština v komunikaci neslyšících z FFUK.

Oslovili jsme také pět organizací neslyšících, ve kterých dlouhodobě vyučují český znakový jazyk, se žádostí o spolupráci na minikurzech jazyka neslyšících pro většinové návštěvníky přímo v den Noci literatury. Dalším spolupracovníkem byli i neslyšící Skauti.

Noc literatury se tak v našich očích proměnila v jedinečnou příležitost podílet se na smysluplné akci a zároveň se mnohému vzájemně naučit. Čtení knih pro neslyšící návštěvníky probíhalo v bezpečném, vstřícném a estetickém prostředí, což má významný vliv na výsledném dojmu z celé akce.

O tom, že se nám podařilo model spolupráce nastavit hned při první příležitosti velmi dobře svědčí velký zájem o Noc literatury 2023 nejen mezi spolupracovníky, ale především mezi neslyšícími návštěvníky. Máme však v plánu lať kvality – už tak velmi vysoko postavenou – každoročně posouvat výš a výš, především z toho důvodu, abychom se z akce stále těšili.

Společně s organizátory klademe důraz na to, aby se všichni návštěvníci cítili na akci příjemně a důstojně. To by nešlo bez velkého respektu hlavních organizátorů – Českých center.

Nesmírně si této unikátní spolupráce vážíme a pevně věříme, že se nám podařilo nastartovat tradiční akci, která získá pevné místo v kulturním životě českých neslyšících a jejich přátel. Zvláště pak proto, že akce probíhá v době – třetí týden v září, kdy na celém světě komunity Neslyšících slaví Mezinárodní den znakových jazyků.“ Naďa Hynková Dingová, tlumočnice/překladatelka českého znakového jazyka

ČTECÍ MÍSTA S TLUMOČENÍM DO ČZJ

DÁNSKO (čte: Daniela Kolářová)

PORTUGALSKO (čte: Kryštof Bartoš)

MAĎARSKO (čte: Elizaveta Maximová)

IRSKO (čte: Beáta Kaňoková)

FRANCIE (čte: Simona Babčáková)

PALÁC ORBIS – MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ – FRANCIE

Virginie Despentes: Život Vernona Subutexe

ČASY TLUMOČENÍ DO ČZJ: 20.00, 22.30

ADRESA: Vinohradská 46, Praha 2

Ukázka z textu

O knize

O autorovi

PALÁC FLORA / VZP – PORTUGALSKO

David Machado: Průměrný index štěstí

ČASY TLUMOČENÍ DO ČZJ: 18.30, 21.00

ADRESA: Orlická 2, Praha 3

Ukázka z textu

O knize

O autorovi

VENUŠE VE ŠVEHLOVCE – MAĎARSKO

Réka Mán-Várhegyi: Magnetický vrch

ČASY TLUMOČENÍ DO ČZJ: 19.00, 21.30

ADRESA: Slavíkova 22, Praha 3

Ukázka z textu

O knize

O autorovi

CLUB 3. BŘEH – IRSKO

Doireann Ní Ghríofa: Přízrak v hrdle

ČASY TLUMOČENÍ DO ČZJ: 19.30, 22.00

ADRESA: Nitranská 13, Praha 3

Ukázka z textu

O knize

O autorovi

GALERIE TOYEN – DÁNSKO

Tove Ditlevsenová: Kodaňská trilogie

ČASY TLUMOČENÍ DO ČZJ: 18.30, 20.30

ADRESA: Milešovská 846/1, Praha 3

Ukázka z textu

O knize

O autorovi

MINIKURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

MINIKURZY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

pauzách  mezi jednotlivými čtením se mohou všichni  návštěvníci Noci literatury na těchto místech seznámit se základy  českého znakového jazyka:

  • Skautský institut

  • Werichova vila

  • Velvyslanectví Irska

  • Italský institut

  • Suverénní řád maltézských rytířů – České velkopřevorství, Velkopřevorské nám. 4.

Pevnost - České centrum znakového jazyka
Kukátko
Česká unie neslyšících, z.ú.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.