REGIONY ČR

Počet měst, která se zapojují do Noci literatury, rok od roku stoupá. Neorganizují ji jen knihovny, ale také divadla či jiná kulturní i společenská zařízení. V roce 2024 se do projektu přihlásilo více než 80 měst.
Stránky jednotlivých míst, zapojených v roce 2024, budou průběžně aktualizovány a zpřístupněny.