Kodaň

NOC LITERATURY 2023 – KODAŇ

KODAŇ, DÁNSKO, 20. 9. 2023

Večer 20. 9. 2023 byl na Velvyslanectví ČR v Kodani stejně jako po zbytku ČR ve znamení literatury. Konal se zde totiž první ročník Noci literatury v Dánsku. Mimořádnou atmosféru večeru dodala dvojice českých herců Daniel Bambas a Hana Holišová. Diváci slyšeli úryvky z knihy „Život po Kafkovi“ od Magdaleny Platzové a „Klub divných dětí“ od Petry Soukupové. Obě knihy uvedly samy autorky prostřednictvím video zdravice. Překvapením pro všechny byl i úžasný bonus v podobě krátkého pěveckého vystoupení Hany Holišové.

Koncept večera volně vycházel z tradiční Noci literatury v ČR a byl připraven ve spolupráci s EUNIC a Českými centry. Velvyslanectví ČR v Kodani se podařilo navázat vynikající spolupráci s českým hercem Danielem Bambasem, držitelem ceny Thálie, který přivezl další držitelku Thálie, herečku Hanu Holišovou. Oba četli z děl současných a populárních českých autorek Petry Soukupové a Magdaleny Platzové.

Výběr autorek nebyl náhodný. Kniha „Klub divných dětí“ v roce 2022 vyšla v dánském překladu od známého bohemisty Petera Buggeho a byla velmi úspěšně prezentovaná na festivalu dětské knihy ALBUS v Aarhusu. Knihu „Život po Kafkovi“ z části přeložil Peter Bugge pro potřeby Velvyslanectví ČR v Kodani při kulturní prezentaci v rámci festivalu židovské kultury v Kodani. Ta proběhla letos v červnu přímo za účasti autorky a zanechala tak dobrý dojem, že se k velké radosti kulturního úseku Velvyslanectví ČR v Kodani schyluje k vydání knihy v dánském jazyce.

Oba herci zdramatizovali první kapitolu „Života po Kafkovi“ a dvě první kapitoly „Klubu divných dětí.“ První úryvek představoval rozhovor Magdaleny Platzové se synem snoubenky Franze Kafky Felice Bauerové a druhý úryvek byl nesmírně poutavým, až dojemným vhledem do zranitelných dětských duší dvou dětí. Knihy byly vždy uvedeny video zdravicemi přímo od autorek. Hana Holišová si pak připravila překvapení na závěr, kdy zazpívala dvě písně Marty Kubišové z recitálu Marta, za který je nominovaná na letošní cenu Thálie.