Život Vernona Subutexe

Virginie Despentes

FRANCIE

DÍLO

Drsný popis undergroundové pařížské společnosti na prahu jejího zániku. Smrt Alexe Bleache, idola francouzského rocku, zasáhla všechny jeho fanoušky včetně Vernona Subutexe, majitele obchodu s gramofonovými deskami, který si začíná uvědomovat, že jeho svět pomalu končí. Jeho generace rockových dýdžejů už zestárla a ztratila smysl života. Pro Vernona je situace o to složitější, když vyjde najevo, že mu zemřelá ikona věnovala nahrávky se svou intimní zpovědí. Rázem se z něj stává středobod, k němuž se slétají všichni pařížští supi. Kdo je ale opravdu Vernon Subutex, jehož jméno kombinuje pseudonym Borise Viana (Vernon Sullivan) a návykový lék na drogovou závislost?

Vydalo nakladatelství Garamond, 2022

AUTOR

© Georges Biard

Virginie Despentesová (* 1969) je francouzská spisovatelka a filmová režisérka. Živila se jako uklízečka, prodavačka, novinářka, ale i jako prostitutka. Od roku 1993 píše knihy, za které sbírá literární ocenění. V češtině vyšel její román Dítě apokalypsy (2012). Ve své tvorbě zužitkovává vlastní zkušenosti z drsného života na okraji, poznamenané chudobou či genderovou rolí i fenomény, jako jsou drogy a pornografie.

PŘEKLAD

Petra Zikmundová

Román staví především na dvou ingrediencích, a to nevybíravém popisu nešvarů i ohyzdností současného západního světa a na empatii. Přitom je ohromně čtivý, plný úsečných, vtipných a trefných formulací a zábavně šokantních postav a situací. Nedovoluje nikoho soudit, protože v příběhu není žádný vševědoucí komentátor, nýbrž je v duchu nauky o soucitu s druhým podáván postupně hlasy jednotlivých postav. Lapí tak pohodlného čtenáře a donutí ho nahlédnout do duše spoluobčanů, jejichž situací a životním náhledem by se raději nezabýval.

Marie Urbanová, redaktorka, nakladatelství Garamond

POZVÁNKA V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE

Český znakový jazyk