Báje o hadím srdci

Radek Rak

POLSKO

DÍLO

Autor se ve svém románu noří do mytologie dávné Haliče, v níž historické postavy a události obrůstají legendami. Sledujeme osudy mladého Jakuba Szely, který se stane zbojníkem a vůdcem selské vzpoury proti šlechtě z roku 1846. Kniha se pohybuje se na pomezí dějin a mytologie — zdánlivě mrtvé věci ožívají, do osudů lidí zasahují víly a moudří hadi. Zároveň však Szelův příběh vypráví o sociální nespravedlnosti, což je aktuální v každé době. Radek Rak napsal román o dobru a zlu, které se skrývá v každém z nás, o nerovných příležitostech, o Haliči a Polsku — a to vše nezvykle bohatým a barvitým jazykem. 

Vydalo nakladatelství Host, 2023

AUTOR

© Mikołaj Starzyński

Radek Rak (* 1987) je jedním ze zástupců nové generace polské fantastiky. Pravidelně přispívá povídkami do časopisu Nowa Fantastyka. Debutoval románem Kocham cię, Lilith (Miluju tě, Lilith, 2014), následně vydal román Puste niebo (Prázdné nebe, 2016), za který byl nominován na cenu Janusze Zajdla, ale velký průlom zaznamenal teprve díky románu Báje o hadím srdci (2019), za který obdržel mnohé žánrové i nežánrové ceny včetně nejprestižnější Literární ceny Nike.

PŘEKLAD

Michala Benešová

Kniha mě na první pohled ohromila svou narativní obrazností a imaginativností jazyka. V obou rovinách autor působí na širokém poli, pro které jen těžko nalézám srovnání (musel bych opravdu zamířit k velikánům), a díky tomu plně ukazuje možnosti fantastiky jako plnohodnotné a svébytné součásti literatury. Autor čerpá nejen ze slovanské mytologie, ale vplétá do textu i odkazy a aluze na kanonická díla fantastických žánrů, čímž vytváří pozoruhodný mix historického románu a legendy, výjimečný nejen ve středoevropském kontextu.

Jiří Štěpán, redaktor, nakladatelství Host