Prosíme o trpělivost, webové stránky stále doplňujeme.
Česká města
Zahraniční města

NOC LITERATURY 2015 pořádá Městská knihovna v Chebu

 

Známý literární happening netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých překladech. Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně nedostupných místech Chebu.

 

Čtení probíhají paralelně na všech uvedených místech od 18.00 do 23.00 v půlhodinových intervalech  (začátek vždy v půl a v celou). Sami si můžete zvolit pořadí míst, která během večera navštívíte.


Noc literatury organizují Česká centra, ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.

 

Projektu se účastní kromě Prahy a Chebu dalších 34 měst v České republice.