Prosíme o trpělivost, webové stránky stále doplňujeme.
Česká města
Zahraniční města

NOC LITERATURY 2015 se pořádá také v Jičíně

 

Známý literární happening netradičním způsobem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých překladech. Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně nedostupných místech Jičína.

 

Čtení probíhají paralelně na všech uvedených místech od 18.00 do 20.30 v půlhodinových intervalech. Sami si můžete zvolit pořadí míst, která během večera navštívíte.


Noc literatury organizují Česká centra, ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.

 

Projektu se účastní kromě Prahy a Jičína dalších 34 měst v České republice.