Prosíme o trpělivost, webové stránky stále doplňujeme.
Česká města
Zahraniční města

Kokoschkova loutka

Portugalsko

Cruzův román je knihou v knize s labyrintovitou stavbou, v níž se důmyslně prolínají zábavné příběhy plné fantazie řady postav, mezi nimiž příběh Adely pátrající po svém dědovi Mathiasi Popovi, neúspěšném spisovateli a hudebníkovi, který je čtenáři představen jako autor díla Kokoschkova loutka. V souladu s tezí o skutečnosti jako nápodobě umění a o věštecké schopnosti umění, jež je jedním z leitmotivů, naplňují postavy osud, jaký jim Popa v  románu přisoudil. Kromě fantazie vyniká román humorem, všudypřítomným i v pasážích připomínajících hrůzy války a holocaustu, a jazykovou bohatostí: text, stavící na metaforách, využívající významových dvojznačností, evokující skutečné i fiktivní autory a jejich díla, čerpající z filozofie (zejména orfismu) i vědy a citující z Tóry, je manifestací moci jazyka a suverénního vypravěčského umění.

 

Překlad: Marie Havlíková

Vydalo nakladatelství Argo, 2015

 

autor

interpret

lokalita