Prosíme o trpělivost, webové stránky stále doplňujeme.
Česká města
Zahraniční města

Vavřince Szeghalmiho Listy ze světa stínů

Maďarsko

V roce 1839 se Užská župa stala dějištěm pozoruhodných událostí, o nichž se dozvídáme z první ruky prostřednictvím korespondence očitého svědka. Mladý užhorodský lékař v dopisech referuje svému příteli o podivných jevech, pro které neexistuje racionální vysvětlení. Přestože striktně odmítá lidové pověry, je přes počáteční nechuť nucen nastoupit cestu vedoucí od popírání všeho iracionálního k rodící se víře ve svět stínů. Svazeček listů doktora Vavřince Szeghalmiho z první poloviny 19. století byl údajně před několika lety nalezen v Kaposváru, při rekonstrukci budovy tamější fary. Výbor z těchto dopisů pořídil Krisztián Alt, který je také posléze redakčně skloubil v epistolární román. Všechny tyto okolnosti ovšem navozují otázku, kde v těchto textech končí Szeghalmiho listy a začíná práce Krisztiána Alta – a zdali vůbec nějaké původní listy existovaly...

 

Překlad: Robert Svoboda

Vydalo nakladatelství Dybbuk, 2015